foredrag om kropssprog

Et underholdende og tankevækkende foredrag om kropssprog, kommunikation og trivsel.

Vi taler, står og bevæger os som vi har lært det.

I mange år har vi kopieret de forbilleder vi havde mens vi voksede op. 
Med kroppen har vi lært at signalere på en måde som passede til de mennesker vi har omgivet os med -og nu fremstår vi udadtil som en blanding af vores indre jeg og de mennesker der har præget os.

Foredraget om Kropssprog tilpasses til jer.
Så hvad vil I gerne høre om?

TRIVSEL

Spreder du lys og glæde omkring dig?
Påvirker du med din livsglæde alle omkring dig?
Ser du løsninger og muligheder?
Passer dine udfordringer til dine kompetencer?
Kan du sortere dine arbejdsopgaver, så du ikke skal løfte mere end du kan?
Tager du ansvar for det du kan gøre noget ved -og lader resten værre?
Så lever du længere og er med til at løfte andre.
Så er du Glædesprederen.

Glædesprederens modsætning er surstråleren. 
For surstråleren er der altid noget galt. Udfordringer er umulige problemer. Det er helt klart de andres skyld. Borgerne/kunderne er urimelige i deres krav. Lykkes det endeligt for surstråleren at modtage noget som surstråleren længe har ønsker bliver surstråleren ikke glad. Nej! Surstråleren påpeger at det da også er for dårligt at han/hun ikke har fået det før og tillægger også gerne forsinkelsen et bevidst negativt motiv fra giveren. Surstråleren kan på arbejdet kun se frem til pensionen. Når surstråleren er pensioneret er der heldigvis døden at se frem til. Så blev der endelig fred.

De fleste af os ligger naturligvis et sted mellem surstråler og glædesspreder.  Vi kan hjælpe hinanden og lære at sprede mere glæde.

KONFLIKTHÅNDTERING

Mødeledelse. Mus-samtaler. Utilfredse medarbejdere eller kunder. Hvordan bruger du kropssproget proaktivt? Gemmer du dig? Råber du højt? Er du lyttende og rolig? Sætter du klare eller uklare grænser?

SALG

Du og dine konkurrenters produkt er næsten ens. De steder hvor i med jeres produkt er bedre skal naturligvis tydeliggøres. Derudover er det din evne til at skabe en god troværdig kontakt der sælger. 

I foredraget kan i også høre om.

Ansigtet
60 muskler i ansigtet formidler umiddelbart og ofte ubevidst vores indre stemninger videre til andre. Dette tolker de andre lynhurtigt og sender via deres ansigtsmuskler svar tilbage. Så hvordan lærer du at styre ansigtsmimikken så den støtter dit budskab?

Stemmen
Hvordan lyder den stemme vi gerne lytter til? Den er rolig og tillidsskabende og samtidigt varieret/dynamisk så tilhørerne ikke falder i søvn. Taler du stakato, legato rundt og blødt eller hårdt og dominerende?

Hænder, arme og krop

Har du aktive hænder og arme der understøtter det du siger eller viser dine hænder at du gemmer dig?
Har du hurtige levende hænder eller hænger hænderne dødt ned langs siden?

Hvordan mon de andre opfatter dig?

Vi har lært at se verden på en bestemt måde. Gennem livet er vi blevet præget til at opfatte verden på samme måde som vores forbilleder. 
Så hvordan ser du på andre? 
Hvordan opfatter andre mon dig?
Hvordan opfatter du dig selv?
Og kan dit syn på andre ændres?

Kropssprog er noget vi tolker.
Vi kan IKKE vide noget på baggrund af kropssproget.
Vi kan antage og gætte men hvis vi vil vide noget må vi spørge den anden. 
Slå frontallapperne til og spørge og lytte åbent.

Ønsker vi at ændre vores kropssprog kan vi:

Rent teknisk gøre noget nyt fx. give længere øjenkontakt, bruge et andet toneleje osv.

Tillægge os en rolle fx.Thomas Winding eller Stine Bosse som har egenskaber vi stræber mod.

På et dybere plan kan vi overskrive de påvirkninger fra fortiden som ikke støtter os. Altså grundlæggende leve efter de indre overbevisninger der støtter os. fx: “Jeg udfylder en vigtig plads på mit arbejde og der er mange der er glade for at se mig.” eller mere personligt: “Jeg er glad for mig selv og min familie, mine venner og mit arbejde. Jeg behøver ikke ændre mig for at være GOD NOK. Jeg er GOD NOK allerede.”

Kropssprog er også sjovt

Er det mon sådan den anden altid opfører sig eller er det bare i dag?

Hvordan mon ham den anden opførte sig som lille?

Taler hun også sådan til sin mand? -og hvad gør han så?

Mon han tror han er stor når han puster sig op?